9019d509ecdcfd72cf74800e4e650a6

proizvod

  • Mjenjač dizajniran za velika opterećenja za jaružanje

    Mjenjač dizajniran za velika opterećenja za jaružanje

    Mjenjači bagera dizajnirani su s obzirom na teške uvjete i dug životni vijek.Naši mjenjači za jaružare rade na malim ili srednjim jaružalima prikladnim za jaružanje za održavanje ili velikim plovilima za jaružanje koji su najprikladniji za melioraciju zemljišta i veće radove na održavanju pijeska i šljunka, kao i na drugim vrstama plovila kao što su usisni jaružali.
    Naši prijenosnici pumpi-generatora proizvode se prema specifikacijama kupaca i nude prijenosne omjere po mjeri i višestupanjske koncepte.Naš portfelj proizvoda uključuje reduktore za jet pumpe, bager pumpe, generatore, cuttere i vitla.Prijenosnici su dizajnirani prema specifikacijama kupca i RELONG-ovim internim sigurnosnim standardima.